Našim zákazníkům poskytujeme veškeré potřebné soubory pro aktualizaci firmwaru. Videonávod, kde naleznete základní nastavení aplikace SOFAR View s možností ověřit si a případně upravovat parametry měniče naleznete → ZDE ←.

 

Tento postup popisuje aktualizaci firmwaru pomocí USB flashdisku.

 

Aktualizace firmwaru pro On-Grid měniče SOFAR Solar

1. Krok 

Nejdříve naformátujte USB flashdisk na formát FAT 32. 

Pozor ! Soubory firmwaru s příponou .bin musí být uloženy v původní složce ze souboru ZIP, která se obvykle nazývá "firmware" v kořenové složce USB flashdisku.

 

2. Krok

Vypněte spínače stejnosměrného a střídavého proudu. Otevřete kryt USB a připojte USB flashdisk.

3. Krok

Zapněte spínač stejnosměrného proudu. Zobrazí se obrazovka s ikonou USB.  

4. Krok

Stisknutím tlačítka "Dolů" přejdete do menu a vyberete “SoftwareUpdate”. Následně opětovným dlouhým stisknutím tlačítka výběr potvrdíte. 

 

Aktualizace firmwaru měniče SOFAR Solar

Zadejte heslo: 0715. Heslo nastavíte pomocí kláves nahoru a dolů, pro výběr dalšího znaku stiskněte dlouze dolů. (Enter)

 

Aktualizace firmwaru měniče SOFAR Solar

 

5. Krok

Aktualizace softwaru bude provedena pro procesory DSP1, DSP2 a ARM.

 

Aktualizace firmwaru pro měniče SOFAR Solar

 

Aktualizace firmwaru pro hybridní měniče SOFAR Solar

1. Krok 

Nejdříve naformátujte USB flashdisk na formát FAT 32. 

Pozor ! Soubory firmwaru s příponou .bin musí být uloženy v původní složce ze souboru ZIP, která se obvykle nazývá "firmware" v kořenové složce USB flashdisku.

 

2. Krok

Vypněte spínače stejnosměrného a střídavého proudu. Otevřete kryt USB a připojte USB flashdisk.

3. Krok

Zapněte spínač stejnosměrného proudu. Zobrazí se obrazovka s ikonou USB.  

4. Krok

Stisknutím klávesy zpět vstupte do nabídky a pomocí klávesy Enter vyberte možnost "Software Update“

 Aktualizace firmwaru pro měniče SOFAR Solar

 

 Zadejte heslo „0715“. Heslo nastavíte pomocí kláves nahoru a dolů, pro výběr dalšího znaku stiskněte Enter

 

Aktualizace firmwaru pro měniče SOFAR Solar

 

5. Krok

Aktualizace softwaru bude provedena pro procesory DSP1, DSP2 a ARM.

 

Článek o nastavení kódu měniče si můžete přečíst → ZDE ←