DoD, D.O.D - Depth of Discharge je procentuální vyjádření množství energie, která byla odebrána z plně nabité baterie.
DoD je tzv. hloubka vybití. DoD je komplementární údaj k ne tak často používané hodnotě SoC, nebo S.O.C - State of Charge. SoC je stav nabití. Hodnota vyjadřuje množství energie v baterii. Kapacita baterie může být větší než nominální, potom se můžeme setkat s hodnotou např. SoC = 110%.

DoD = 100% znamená zcela vybitou baterii, bylo odebráno 100% z kapacity baterie.
SoC = 100% znamená plně nabitou baterii.

Příklad:

1) Vybíjíme-li 150Ah baterii 20 minut proudem 50A, pak hloubku vybití spočítáme ze vzorce: DoD [-] = I [A] × t [hod.] / CA [Ah]
DoD = 50 × 0,33 / 150,
DoD = 0,11
Z baterie bylo odebráno 0,11CA to je 0,11 násobek jmenovité kapacity, nebo-li DoD = 11%.

2) Vybíjíme-li 100Ah baterii po dobu 0,5 hod. proudem 100A potom:
DoD = 100 × 0,5 / 100
DoD = 0,5
Z baterie bylo odebráno 0,5 CA to je DoD = 50%.

 

Technologie olověných baterií (WET, AGM, GEL) vykazují značnou závislost hloubky vybití na počtu dosažitelných cyklů. Cyklem je myšleno vybití s určitou hodnotu DoD a následně nabití na SoC = 100%.

V grafu je uvedena závislost poklesu nominální kapacity (zkracování životnosti) na počtu cyklů při ruzných DoD. Graf platí pro gelové baterie řady MLG Sunstone Power. Například baterie v cyklickém provozu, kdy je DoD = 30% dosáhne ca. 1800 cyklů pro pokles kapacity na 60% nominální hodnoty. Budeme-li však stejnou baterii vybíjet s DoD = 80%, pak již při ca. 600 cyklech její kapacita poklesne na 80%. To je o 2/3 menší počet cyklů.

MLG - počet cyklu - DoD

Závěr:

čím hlouběji baterii vybijeme, tím méně cyklů baterie zvládne. Počet cyklů je udáván vždy pro určitý pokles kapacity. Pokud vybíjíme například 100Ah baterii řady MLG s DoD = 50% bude její kapacita po 1000 cyklech už jen 50%, potom ji nevybíjíme s DoD = 50%, ale DoD = 100%. Jestliže bude cyklus každý den, pak bude baterie pro tento provoz vyhovující max. 2,5 roku. Je vhodnější koupit baterii s větší kapacitou a vybíjet ji méně hluboko. Baterie MLG12-200 bude ve stejné aplikaci vyhovovat 7 až 8 let. Tedy třikrát déle. Cena 200Ah baterie je méně jak dvojnásobná. Ve výsledku ušetříte částku za jednu 100Ah baterii !