V článku Fotovoltaika pro lidi - konektory a kabely je uvedeno, že kabel pro FV systém není nic speciálního a stále je to "jen vodič". To je pravda. Každý vodič/kabel však musí splňovat určité standardy, které definují například jeho odolnost, nebo zatížitelnost.

Kabely pro fotovoltaické systémy musí odpovídat normě EN 50618. Vodič, respektive jednožílový kabel vyrobený podle uvedené normy nese na svém plášti označení H1Z2Z2-K. Kabel je tvořen jádrem z pocínované mědi a dvojitou izolací. Izolace jádra je vyrobena ze zesíťěného elastomeru (zkratka Z2 v  označení) a plášť také ze zesíťěného netoxického elastomeru (další Z2 ve značení). Kabel dle EN 50618, H1Z2Z2-K je určen pro použití v systémech se jmenovitým napětí do 1500 VDC. Je odolným povětrnostním vlivům, UV záření a je určen pro rozsah okolních teplot -40°C až +90°C, je odolný oděru a šíření plamene. Kabel je určen pro flexibilní použití, nebo jako součást pevných fotovoltaických instalací. Očekávaná životnost ve všech povolených prostředích je 25 let.

Proudové zatížení vodičů je definováno tabulkou A.3 normy EN 50618. Z důvodu autorských práv nelze tabulku uvádět a ani to není účelné. Níže uvedené tabulky vychází z katalogových listů nejprodávanějších vodičů s průřezem 4mm2 a 6 mm2 a dávají mnohem lepší představu o proudech, respektive ztrátách v kabelu.

Maximální zatižitelnost vodiče H1Z2Z2-K:

Průřez jádra
[mm2]
Max. zatížitelnost
Imax
Odpor na 1 metr
vodiče
Úbytek napětí na 10 metrů
vodiče při Imax
Výkonová ztráta 10 metrů
vodiče při Imax
4 57 A 5,09 mOhm 2,90 V 165 W
6 72 A 3,39 mOhm 2,44 V 175 W

Zatížitelnost vodičů je vysoká, ale výkonové ztráty na 10 metrech vedení při maximálním proudu jsou také velké !

 

Reálná / doporučená zatižitelnost vodiče H1Z2Z2-K:

Jak v níže uvedených tabulkách číst ? Je to jednoduché !

Černý text ukazuje výkonovou ztrátu ve watech pro maximální doporučený proud Id. Výkonová ztráta je uvedena pro vedení dlouhé 10 metrů (vedení = kladný a záporný vodič, nebo-li červený a černý :-) .

Červený text uvádí výkon připojeného FV systému při doporučeném max. proudu Id a napětí fotovoltaických panelů Vmp. V posledním sloupci je pak ztráta vedení vyjádřena v procentech vzhledem k výkonu FV panelů.

Průřez jádra
[mm2]
Proud
 Id
Výkonová ztráta 10 metrů
vedení (+/-) při Id
Výkon FV systému
při Id a Vmp = 20V
Výkonová ztráta 10 metrů
 vedení (+/-) při Id a Vmp
4 10 A 10 W 200 W 5,1 %
4 20 A 41 W 400 W 10,2 %
6 20 A 27 W 400 W 6,8 %
6 30 A 61 W 600 W 10,2 %

 

Průřez jádra
[mm2]
Proud
Id
Výkonová ztráta 10 metrů
vedení (+/-) při Id
Výkon FV systému
při Id a Vmp = 30V
Výkonová ztráta 10 metrů
vedení (+/-) při Id a Vmp
4 10 A 10 W 300 W 3,4 %
4 20 A 41 W 600 W 6,8 %
6 20 A 27 W 800 W 4,5 %
6 30 A 61 W 1200 W 6,8 %

 

Průřez jádra
[mm2]
Proud
Id
Výkonová ztráta 10 metrů
vedení (+/-) při Id
Výkon FV systému
při Id a Vmp = 40V
Výkonová ztráta 10 metrů
vedení (+/-) při Id a Vmp
4 10 A 10 W 400 W 2,5 %
4 20 A 41 W 800 W 5,1 %
6 20 A 27 W 800 W 3,4 %
6 30 A 61 W 1200 W 5,1 %

 

O konektorech až příště, ale jen velmi rychle - zatížitelnost konektoru MC4 je max. 30A ! Tak pozor na paralelní spojování výkoných panelů.

Video jak namontovat - nakrimpovat konektor na kabel pro připojení panelu najdete zde: - Fotovoltaika - konektory a kabely