Říká se, že vlaštovky do domu přinášejí štěstí, a proto bychom měli být za jejich přítomnost vděčni. Toto jistě platí, když se nám vlaštovka usadí v hospodářském stavení. Častější, ale za to méně příjemná je návštěva přímo v domě, respektive ve špaletách oken, ostění dveří, nebo pod střešní římsou. Nové fasády snad jakoby lákaly k budování hnízd. Všude přítomný trus a mokrá hlína na oknech, to je daň, které toto údajné štěstí přináší.

Vlaštovka a jiřička, stejně jako všechny volně žijící druhy ptáků i jejich hnízda (prázdná i obsazená) jsou chráněny zákonem 114/92 Sb. Nemůžeme je tedy odstranit. Je však řada způsobů jak stavbě předejít.

 

Často používaným způsobem je ptáky zaplašit. Nedovolit jim přiblížit se k místům, pro budování hnízd. Do těchto míst se často zavěšují pásky vytvořené z igelitu, nebo staniolu. Toto řešení, ale není úplně pohledné a jeho životnost je asi tak do první letní bouřky. Mnohem účinější a trvalé řešení je hrotový systém.

Tenké ocelové hroty jsou pro lidské oko nerušivé. Samozřejmě za předpokladu kvalitního výrobku. Levný hrotový systém nejprve zrezivý a počase se rozpadne i základní pásek. V naší nabídce ale najdete pouze systém českého výrobce KRAUPNER. Hroty jsou vyrobeny z nerezové oceli, umístěné na UV stabilizovaném polykarbonátovém pásku. Základní pásek je dlouhý 32cm, přičemž je dělitelný po 4 centimetrech. Velmi jednoduše připravíte správně dlouhé kusy do špalety okna. Proti stavění hnízd se nejčastěji používá hrotový systém H118.

Unikátní hrotový systém H118 se instaluje hroty dolů. Ověřená účinnost systému proti jiřičkám je 85%. To znamená, že z 25 hnízd jich po prvním roce ošetření zůstanou na fasádě 4. Po odletu ptáků na jih je třeba vzniklá hnízda odstranit. Další roky se počet snižuje, neboť vzhledem k obtížnosti zahnízdění v dané lokalitě se snižuje i počet párů vázaných na toto hnízdiště. Instalace se provádí lepením montážním lepidlem, nebo šroubováním, tzv. na hmoždinku.

Obrázek H118

Další osvědčenou a néjméně invazivní metodou je nástřik ochranné vrstvy. Tento nástřik je dostupný ve formě spreje, který se aplikuje na místa, kde hrozí uhnízdění (špalety oken, pod římsy atd.). Sprej proti stavění hnízd AntiSwallows je určen na omítky, fasády a zdiva, kde vytváří neviditelný film. Tato vrstva nezenechává stopy a současně nedovolí ptákům přilepení materiálu pro stavění hnízd. Ptákům se nedaří zahájit stavbu a tak hledají nové hnízdiště. Sprej se nanáší v jedné, nebo více vrstvách podle hrubosti podkladu. Sprej nelepí a nedělá skvrny, účinnost je po několi sezon.

Obrázek sprej