Hybridní měniče série SMCIH-H jsou vybaveny portem pro připojení Wi-Fi modulu, který lze zakoupit jako volitelné příslušenství. Wi-Fi modul umožňuje bezdrátové monitorování a ukládání historie provozních dat Vaší solární sestavy přes aplikaci v mobilním telefonu s operačním systémem Android nebo iOS.

Jak WiFi pro REVO VM II funguje?

Wi-Fi modul připojený k hybridnímu měniči periodicky zasílá přes šifrované zprávy data na webový portál (úložiště) přičemž využívá dostupnou bezdrátovou síť Wi-Fi s přístupem na internet. Odeslaná data se ukládají na webovém portálu pod jedinečným identifikačním číslem PN, které je umístěno na štítku Wi-Fi modulu. Pomocí aplikace v mobilním telefonu, lze tato uložená data spárovat s PN Wi-Fi modulu a libovolně prohlížet.

Co potřebujete pro bezdrátové monitorování hybridního měniče?

  • Wi-Fi modul a mobilní telefon s operačním systémem Android, nebo iOS přístupem na internet
  • Domácí bezdrátovou síť Wi-Fi s přístupem na internet v dosahu hybridního měniče
  • Aplikaci SmartESS

Aplikaci SmartESS stáhnete na Google Play nebo App Store:
https://apps.apple.com/us/app/smartess/id1334656760
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eybond.smartclient.ess&hl=cs&gl=US

 

Otestovali jsme Wi-Fi modul s Hybridním měniče REVO VM II, SMCIH100-5.5kW-48V-H zapojeném v solární sestavě HYBRID II

Stáhli jsme aplikaci SmartESS pro Android a nainstalovali ji do mobilního telefonu. V aplikaci jsme vytvořili registraci. Připojili jsme Wi-Fi modul k hybridnímu měniči a spárovali jej s dostupnou bezdrátovou Wi-Fi sítí s přístupem na internet. Od této chvíle jsou data archivována na webovém portálu.
Po přihlášení do aplikace SmartESS jsme v záložce Datalogger přidali zařízení pomocí QR kódu umístěného na Wi-Fi modulu (lze také opsat číslo PN). V záložce Device máme nyní připojené náše zařízení REVO VM II, 5.5kW-48-H. Po zvolení připojeného zařízení se načte aktuální stav měniče, který lze kdykoliv aktualizovat tahem shora dolů po obrazovce.

Náhled zobrazení aplikace SmartESS

Aplikace v záložce Flow zobrazuje aktuální stav měniče, kde je pomocí animace přehledně zobrazen tok energií. Dále je zde zobrazena tabulka s aktuálními hodnotami měřenými měničem. Tato tabulka jde pomocí tlačítka Data settings libovolně konfigurovat.
V záložce Chart je možné vykreslit závislost výroby a spotřeby ze solární sestavy na čase a také historii výroby dle data.

Záložka Data Chart aplikace SmartESS

V záložce Analysis je možné zvolit libovolný měřený parametr a vykreslit z něj graf. V záložce Data je možné zobrazit všechna naměřená data, která byla uložena na webovém portálu od doby, kdy byl připojen Wi-Fi modul k měniči. Z těchto naměřených dat je také vidět, že rychlost vzorkování je přibližně 250 vzorků/den (každých cca 6 minut).

Záložka Analysis aplikace SmartESS

Vyhodnocení po čtyřdenním testování:

Wi-Fi modul překonal naše očekávání. Možnost monitorování solární sestavy z mobilního telefonu se stala návykovou. Každodenní cesta do sklepa k displeji hybridního měniče pro vyčtení denní výroby je minulostí.

Výhody/nevýhody:

  • Přijatelná cena Wi-Fi modulu
  • Aplikace SmartESS zdarma ke stažení na Google Play nebo App Store
  • Bezplatná archivace naměřených dat
  • Aplikace SmartESS má někdy problémy s načítáním dat, je potřeba trochu trpělivosti
  • Aplikace SmartESS není možné přepnout do českého jazyka.

 

autor Ing. František Staněk