Regulátor V-SH-2000 je určen pro přímý ohřev bojleru pomocí připojených fotovoltaických panelů. K regulátoru je možné připojit pouze odporovou zátěž, nesmí být připojena zátěž jako elektromotory nebo jiná elektronická zařízení.

MPPT regulátor V-SH-2000 zvyšuje efektivitu připojených fotovoltaických panelů optimalizací vstupní impedance připojeného topného tělesa bojleru. Je tak dosaženo mnohem vyšší účinnosti ohřevu než při přímém připojení FV panelů ke stejnosměrnému topnému tělesu. Podle nastavené konfigurace regulátor automaticky zjišťuje denní průběh výkonu a teplotu vody v bojleru a následně pak ohřívá vodu buď přímo z FV panelů, nebo dohřívá z připojené elektrické sítě. Na displeji je možné sledovat aktuální teplotu vody, napětí a proud FV panelů a celkovou vyrobenou energii.

Pro vhodnou kombinaci FV panelů je nutné vzít do úvahy celkové napětí připojeného stringu (sériově spojený řetězec FV panelů), celkový výkon stringu a příkon připojené zátěže (topné těleso), viz tabulka s přípustnými kombinacemi.

Tabulka kombinace FV panelů a topného tělesa

Výše uvedená tabulka je platná pro FV panely o výkonu 330 až 475Wp s obvyklým počtem buněk/článků 108, 120, 132, nebo 144 (počet článků určuje napětí FV panelu). 

 

Obecně platí, že pro optimální činnost zařízení by se pracovní napětí panelů (Vmpp) mělo pohybovat kolem 230 V (s tolerancí +20 V a -25 V), pokud je současně příkon topného tělesa kolem 2000 W (1800 až 2400 W) při jmenovitém napětí 230V/50Hz. Současně by však neměly být překročeny limity maximálního připojeného výkonu. V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní vhodné kombinace FV panelů.

Tabulky typu FV panelu

 

Základním vodítkem pro výběr panelů o výkonu 350-385 Wp je počet článků a to 120, nebo 132 na jeden panel. Tomu vyhovuje například FV panel JA Solar 385 Wp. Při výkonu 440 - 475 Wp je nutné volit panely se 144 články.

Při použití FV panelů s proudem Imp od 11 do 12,5 A, což odpovídá výkonu panelu 380-465 Wp je výkonově dostačující již 5ks FV panelu. Celkové napětí Vmpp dosahuje asi 200 V, což není zcela efektivní. V takovém případě topné těleso o jmenovitém výkonu 2000 W bude při provozu z FV panelů provozováno s výkonem 1500 W.  Při počtu 6 ks je napětí cca 240 V, což je napěťově ideální. Případné použití FV panelů s výkonem vyšším než 475 Wp je vhodné pouze při počtu 150 článků na panel a jejich použití je nutno konzultovat s výrobcem/prodejcem. Použití FV panelů s výkonem nad 500 Wp je zcela nevhodné.

Jmenovitý výkon V-SH-2000 je 2000 W.  Maximální pracovní výkon je 2200 W. To znamená, že pro jakoukoliv kombinaci FV panelů můžeme připojit topné těleso o výkonu až 2000 W, za dodržení níže uvedených podmínek až 2200 W. Pokud je překročen jmenovitý výkon / příkon topného tělesa bojleru 2000 W, nesmí současně překročit napětí Vmpp všech FV panelů 280 V. Maximální vstupní napětí z panelů na prázdno je 345 V a jejich výkon může být maximálně 3000 W.