Použití měniče napětí

Měnič napětí je elektrické zařízení, které mění vlastnosti elektrického napětí (velikost a průběh). Pro provoz měničů se obvykle využívá baterie (12VDC, nebo 24VDC), případně napětí ze solárního panelu či jiného zdroje o jmenovitém napětí. Toto stejnosměrné napětí se mění na střídavé napětí 230VAC trapézového, nebo sinusového průběhu.
Měniče nacházejí využití například ve vozidlech, plavidlech, domácích elektrárnách, nebo jako součást záložních zdrojů elektrické energie.

Čistý nebo modifikovaný sinus

Modifikovaný sinusový průběh, nebo také trapézový průběh je vhodný pro provoz osvětlení, topných těles, nebo zařízení se spínaným zdrojem (PC, nabíječky, notebook, apod.).
Čistý sinusový průběh je shodný s průběhem napětí v el. síti. a umožňuje provozovat jakékoliv zařízení a dlouhodobý provoz.

Katalog výrobce CarSpa - měniče s modifikovanou sinusovkou -ZDE-

Katalog výrobce CarSpa - měniče s čistou sinusovkou -ZDE-

Jak zvolit výkon měniče

Při použití s odporovou zátěží (osvětlení, topné spirály, konvice atd.) by měl být výkon měniče alespoň o 50% vyšší, než je příkon spotřebiče. Při použití ručního nářadí, čerpadel apod. musí být příkon vyšší až 6×. Lednice, mrazáky, kompresory jsou specifická zařízení u kterých je možný start do velké zátěže. Zde musí být zajištěno ještě větší předimenzování měniče, nejlépe sinusového průběhu.

Měnič napětí s nabíječkou

Měnič napětí s nabíječkou vytváří efektivní kombinaci, která se dá se použít v několika režimech. Při odpojení síťové šňůry funguje jako běžný měnič napětí. Pokud je připojen do sítě nabíjí připojenou baterii - nabíječka.

Při připojení do sítě vytváří záložní zdroj, nebo tzv. náhradní zdroj.

Toto použití je nejčastější. Při provozu veřejné el. sítě je nabíjena baterie. Připojený spotřebič je napájen ze sítě. Při výpadku dojde k přepnutí na baterii a spotřebič je napájen z baterie. Po obnovení dodávek el. energie dojde opět k přepnutí a baterie je nabíjena.