K čemu slouží měnič napětí ?

Měnič napětí je elektrické zařízení, které mění vlastnosti elektrického napětí (velikost a průběh). Měnič je napájen z akumulátoru (12VDC – osobní automobily, nebo 24VDC – kamiony, autobusy, některé obytné vozy). Stejnosměrné napětí z akumulátoru se mění na střídavé napětí 230 VAC sinusového, nebo tzv. modifikovaného sinusového průběhu. Měniče nacházejí využití ve vozidlech, při kempování, v domácích elektrárnách, nebo jako záložní zdroje elektrické energie.

Čistý nebo modifikovaný sinus ?

Modifikovaný sinusový průběh je vhodný pro provoz osvětlení, topných těles, nebo zařízení se spínaným zdrojem (PC, nabíječky, notebook, apod.). Pro vysoké výkony a dlouhodobý provoz je ale vhodnější čistý sinusový průběh.
Modifikovaným sinusovým průběhem ( i když to není ideální) je možné krátkodobě provozovat malé lednice, mikrovlné trouby, čerpadla, nebo třeba ruční nářadí. Není vhodný pro složité zařízení pracující s regulací veličin (čerpadla typu Grundfos Alpha, plynové kotle, atd.), triakové regulátory a citlivou elektroniku obecně.

Čistý sinusový průběh je shodný s průběhem napětí v elektrické síti a umožňuje provozovat dlouhodobě jakékoliv zařízení. Tyto měniče mají obecně menší poruchovost a lepší dílenské zpracování.

Při použití měniče s modifikovaným sinusovým průběhem u točivého stroje (např. oběhové čerpadlo) dochází k malému zvýšení hlučnosti (bzučení až chvění spotřebiče) a drobnému poklesu výkonu. Občasné použití nemá zásadní dopad na funkčnost, nebo poruchovost spotřebiče.

 

Jaký zvolit výkon ?

Pro použití s odporovou zátěží (osvětlení, topné spirály, konvice atd.) by měl být trvalý výkon měniče 1,3 až 2 násobek příkonu spotřebiče.

Pokud nebude měnič dostatečně předimenzován a dlouhodobě zatěžován bude docházet k zahřívání a následnému zkrácení životnosti měniče.
Dojde také ke spouštění vestavěných ventilátorů, které mohou být v jistých situacích rušivé.

 

Pro použití s komutátorovými motory (vrtačky, brusky, vysavače) by měl být trvalý výkon měniče alespoň 3 násobek příkonu spotřebiče.

Pro použití s asynchronními motory (čerpadla, pily, ruční nářadí bez regulace otáček) by měl být trvalý výkon měniče nejméně 6 násobek příkonu spotřebiče.

Pro použití s lednicí, mrazákem, nebo kompresorem (spotřebiče obsahující kompresor, např. klimatizace, chlazení na pivo, …) musí dojít k mnohem většímu předimenzování a to 15 až 20 násobek příkonu spotřebiče.

Příklady z praxe

1) Malá chladnička ca.40l používána v kufru auta
je provozována s 800W měničem s modifikovaným sinusem. Při použití méně výkonného měniče se při sepnutí chlazení (kompresoru) v 50% případů nastal na několik desítek sekund stav zvýšené spotřeby z baterie, nepřiměřené bzučení kompresoru a nedocházelo k chlazení. Nepřípustný stav pro chlazení, životnost lednice i baterie.

2) Chladnička ca. 80l používaná na chatě se solárním systémem
Byla zkušebně provozována s měničem s čistým sinusem CPS600-12, který zajišťoval bezproblémový rozběh.
Při použití měniče s modifikovaným sinusem CAR1KU-12docházelo ke stavu zvýšené spotřeby, viz příklad 1. Spolehlivý rozběh zajistil až měnič CAR1.6KU-12.

Při použití čistě sinusového měniče byl špičkový odběr při startu kompresoru ca. 40A, při použití měniče s modifikovaným sinusem až 55A. Měnič s modifikovaný sinus vyžaduje alespoň o 30% větší předimenzování než měnič s čistě sinusovým průběhem.

 

Měnič napětí s nabíječkou

Měnič napětí s vestavěnou nabíječkou vytváří efektivní kombinaci, která se dá použít v několika režimech. Při odpojení síťové šňůry funguje jako běžný měnič napětí. Pokud je připojen do sítě nabíjí připojený akumulátor – zcela automatická nabíječka s charakteristikou U-U.

Při připojení do sítě vytváří záložní zdroj, nebo také tzv. náhradní zdroj.

TToto použití je nejčastější. Při provozu veřejné elektrické sítě je nabíjen akumulátor. Připojený spotřebič je napájen ze sítě. Při výpadku dojde k přepnutí na akumulátor a spotřebič je napájen ze záložního zdroje (akumulátoru). Po obnovení dodávek el. energie dojde opět k přepnutí na síť a nabíjení.

Na našich webových stránkách najdete přímo kategorii záložní zdroje, které fungují přesně tak jak je výše popsáno. Na rozdíl od měničů napětí je jejich primárním účelem zálohování. Jsou vybaveny displejem a dvěma výstupními zásuvkami. Zdroje jsou velmi kvalitní robustní konstrukce s čistým sinusovým průběhem. Za několik let prodeje jsme ověřili jejich vysokou kvalitu a na nejprodávanější typy nabízíme 3 letou záruku.