Dovolíme si z části citovat článek hospodářských novin, věnující se této problematice. Plnou verzi naleznete zde: hn.cz

Co má fotovoltaická elektrárna podle pojišťoven splňovat ?

Požáry elektrických automobilů i fotovoltaických elektráren se dostanou vždy do zpráv, stejně jako obrázky solárních panelů odnesených vichřicí ze střech, reálně jde ale o bezpečná zařízení. Jen za poslední dva roky v Česku vzniklo asi 16 tisíc fotovoltaických elektráren. Celkově jich je v ČR podle Solární asociace téměř 42 tisíc. Pojišťovny přitom registrují jen desítky pojistných událostí ročně. Pozn. to je méně jak 0,1%.

„V drtivé většině případů jde o škody vzniklé v souvislosti s přepětím či zkratem na elektrických součástech systému fotovoltaické elektrárny. Zejména jde o poškozené střídače, občas se objevují i škody vzniklé vichřicí, kdy panely opustí své původní místo. To se stává převážně na plochých střechách,“
zdroj: rozhovor HN: tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
„Z pohledu počtu škod, které ročně řešíme, jsou pojistné události spojené s fotovoltaickými elektrárnami na domech spíše výjimečnou událostí. Nejčastěji jde o následky po krupobití, přepětí nebo požáru,“
zdroj: rozhovor HN: tiskový mluvčí pojišťovny Generali.
„Požární škody jsou velmi řídké, dle dlouhodobých statistik je každý cca tisící požár způsoben fotovoltaickou elektrárnou. Pokud již k takové škodě dochází, jsou příčiny vzniku na rozvaděčích či měničích,“ „Panelům hrozí nejčastěji kroupy. Moderní panely odolají i kroupám s průměrem 3,5 centimetru, ale občas se objeví i větší,“
zdroj: rozhovor HN: tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.

Hromosvod a detektory kouře.

Potenciál požárů ve spojení se střídači či bateriemi by měl být důvod k instalaci detektorů kouře i do starších domů (v novostavbách jsou tyto prvky povinné). Podle statistik hasičů je zdaleka nejčastějším důvodem domovních požárů neopatrnost při kouření, topení a zacházení s otevřeným ohněm, nikoliv blesky. Např. statistická ročenka středočeských hasičů uvádí za rok 2021 pouze šest případů zapálení objektu úderem blesku z celkem 2406 požárů.

Všechny tři velké pojišťovny se shodují v tom, že správná instalace elektrárny a její napojení na hromosvod patří mezi důležité faktory,které ovlivňují případné pojistné plnění.

„V případě pojistné události se jako pojišťovna budeme zajímat o stav hromosvodu a zejména připojení fotovoltaické elektrárny na hromosvodovou soustavu.Hasičská záchranná služba pak v případě vzniku požáru bude zkoumat jeho příčinu, pokud shledá pochybení pojištěného, například zapojení v rozporu s doporučením výrobce, můžeme nížit pojistné plnění,“ zdroj: rozhovor HN: tiskový mluvčí pojišťovny Generali.

Obecně by ale mělo platit, že pokud se pod instalaci podepíše revizní technik, pojišťovna by měla případné škody proplatit.

 

Zdroj: https://archiv.hn.cz/c1-67093180-zapisky-budouciho-solarnika-6-prokleti-hromosvodu-rizika-od-krup-po-pozary-a-rady-z-pojistovny