Funkce regulátoru

Úkolem solárního MPPT regulátoru pro elektrický ohřev vody je dodávat energii vyrobenou solárním panelem do elektrického topného tělesa s maximální účinností prostřednictvím technologie MPPT. Stejnosměrný proud je převeden na střídavý proud se čtvercovou vlnou, který lze použít k přímému připojení tradičních užitkových ohřívačů vody. Regulátor je vybaven inteligentní řídicí funkcí, která zajišťuje maximální výtěžnost energie ze solárního pole.

Sadu pro síťový dohřev s časovým řízením naleznete → ZDE

 

Invertor GETI GWH01 je vybaven AC vstupem, který umožňuje připojení k síťovému napětí 230 VAC a tím ohřev teplé užitkové vody i v době, kdy je sluneční záření pro ohřev nedostačující. Systém je jednoduchý, vyžaduje pouze připojení fotovoltaických panelů o max. výkonu 4000 W s provozním napětím 160 ~ 350 VDC, síťového napětí 230 VAC a propojení s topným tělesem elektrického bojleru. Vše je nutné doplnit o vhodné jistící prvky.

 

Invertor má prioritní vstup z fotovoltaických panelů a při poklesu napětí na tomto vstupu pod 120 V přepíná připojený odporový spotřebič na síťové napájení. Tato funkce zajistí maximální využití sluneční energie, ale může způsobit jistý diskomfort a to zejména ve dnech s nedostatečným slunečním svitem, typicky začátek jara, podzim a zima. Při nevhodných podmínkách pro fotovoltaický ohřev TUV nemusí být voda ohřátá na požadovanou teplotu včas. K požadovanému nahřátí dojde až v pozdních odpoledních, nebo večerních hodinách, kdy invertor přepne na síťové napájení. Této situaci lze předcházet tzv. síťovým dohřevem. Funkce dohřevu zajistí časově podmíněné přepnutí invertoru na síťové napájení. Princip je uveden na obrázku níže a vysvětlen na příkladu.

 

Příklad

Požadujeme, aby byla připravena teplá voda v 17 hod. Spínací hodiny tedy nastavíme např. na 16 hod., tím vzniká časová rezerva pro síťový dohřev vody.

Slunečný den - TUV je nahřátá již před časem sepnutí (16 hodin). Termostat bojleru odpojil přívod napájení topného tělesa. Po přepnutí na síť se nic neděje, ze sítě není žádná spotřeba, voda je již nahřátá.

Zataženo, nedostatek slunečního záření - TUV není připravena, GETI GWH01 ohřívá vodu výkonem, který jsou panely schopny dodat (např. nižší desítky wattů). V čas sepnutí (v našem případě 16:00), dojde k přepnutí na síťový ohřev. Po nahřátí vody ze sítě termostat bojleru odpojí přívod topného tělesa a ukončí ohřev.

 

Schéma zapojení

Sada pro síťový dohřev - časové řízení

Upozornění:

  • Použití 2ks stykače je nutné pro zajištění bezpečného přechodu na síťové napájení. Stykač SLAVE zajišťuje zpoždění a chrání AC výstup GETI GWH01 před síťovým napětím !
  • Invertor GETI GWH01 je vhodný pouze pro odporové zátěže s bimetalovým termostatem (není vhodný pro elektronikou řízené termostaty) !
  • Výstup invertoru (L, N) nesmí být připojen k veřejné elektrické síti nebo uzemněn!

Zapojení regulátoru GETI GWH01 je nutné doplnit o jistící prvky:

  • Přívod 230VAC je vhodné jistit 16 A jističem char. B, případně proudovým chráničem
  • Vstup pro fotovoltaické panely je nutné doplnit o DC jištění a případně přepěťovou ochranu, např. DC rozvaděč pro 1 FV string RFVE-DC1-1-T12