Nabíjení konstantním napětím – charakteristika "U"

Výstup nabíječky je po celou dobu nabíjení nastaven na konstantní napětí. Toto napětí je ideálně nastaveno na tzv. plynovací napětí akumulátoru, které je ca. 14,4V až 14,8V (podle typu akumulátoru). Na začátku nabíjení do akumulátoru teče velký proud, jehož velikost závisí na hloubce vybití a kapacitě akumulátoru. Tento proud je obvykle omezen konstrukcí aku. na maximálně na 1CA, což je jedno násobek kapacity akumulátoru. Například AGM akumulátor 65Ah má uvedeno "Initial Curent < 19,5A", což znamená, že akumulátorem proteče max. 19,5A, což je 0,26CA (0,26×65=19,5).

Příklad: Vybitý akumulátor 65Ah a připojíte nabíječku, maximální proud tekoucí do baterie je konstrukčně omezen na 19,5A.
Nedodá-li nabíječka takový proud (nemá potřebný výkon) poklesne nabíjecí napětí, proud se zmenší a doba nabíjení prodlouží.
V horším případě bude nabíječka přetížená, přehřeje se, nebo se zničí.
Jeli nabíječka výkoná, například 50A nemusíte mít obavy, že se akumulátor velkým proudem poškodí.
Konstrukce aku nedovolí protéct většímu proudu než 19,5A, je potřeba kontrolovat zda se baterie nezahřívá.

V průběhu nabíjení, roste na akumulátoru napětí a klesá proud z nabíječky tekoucí do akumulátoru. Konečný dobíjecí proud dosahuje asi 0,002 násobku jmenovité kapacity aku. Při nabíjení konstantním napětím nehrozí přebití akumulátoru. Pouze je potřeba kontrolovat teplotu aku, která by neměla překročit 40°C (pokud protéká velký proud, tak se akumulátor zahřívá). Výhodou je, že z počátku nabíjení je za relativně krátký čas dodán velký náboj, tedy akumulátor je z počátku rychle nabíjen.

 

Nabíjení konstantním proudem – charakteristika "I"

Nabíječka dodává konstantní hodnotu proudu bez ohledu na úroveň nabití akumulátoru. Dosažení dané úrovně nabíjecího proudu je podmíněno zvyšováním nabíjecího napětí. Maximální nabíjecí napětí je omezeno konstrukcí nabíječky. Obvykle se napětí pohybuje do 14,8V.

Pozn. Pokud by nabíjecí napětí nebylo konstrukčně omezeno v průběhu nabíjení by stále rostlo. Což by způsobilo poškození akumulátoru.
Obvykle se stává, že není dosaženo uvedeného konstantního proudu. Stav akumulátoru totiž nedovolí při max. nabíjecím napětí protečení max. proudu.
V průběhu nabíjení pak proud dále klesá.

Tento způsob nabíjení bývá obvykle používán u více fázových automatických nabíječek, kde přebití akumulátoru hlídá elektronika.

 

Více fázové / stavové nabíjení – charakteristika "I-U"

Automatické nabíječky skládají cyklus z nabíjení konstantním proudem a konstantním napětím.
Základní charakteristika je I-U. Nejprve je akumulátor nabíjen konstantním proudem a při dosažení určitého stavu nabití (podle dodaného náboje, nebo dosaženého napětí akumulátoru) je nabíjecí charakteristika změněna na nabíjení konstantním napětím. Tím je zajištěno rychlejší nabíjení než u samotné charakteristiky U.

Příklad: Nabíječka Carspa ENC1220 s charakteristikou I-U-U se v první fázi nabíjení snaží docílit konstantní proud 20A ( nabíjecí napětí je zvyšováno, tak aby protékal proud 20A, maximálně na 14,5 +/- 0,2V). Při dosažení tohoto napětí přechází nabíječka do režimu konstantního napětí. Konstantní napětí 14,5V udržuje do doby než klesne proud tekoucí do baterie na 0,1 násobek jmenovitého proudu (0,1×20A = 2A). Poté sníží konstantní napětí na udržovací hodnotu 13,8 +/- 0,2V (float / stand-by).
Nabíječka ENC1209 je na tom podobně, max. nabíjecí proud je 9A a do režimu udržování přepíná při proudu 0,9A.