Na článku se ještě pracuje

Nabíjení konstantním napětím – charakteristika U (velmi častý způsob nabíjení)

Výstup nabíječky je po celou dobu nabíjení nastaven na konstantní napětí. Toto napětí se nastavuje tzv. plynovací napětí akumulátoru, které je ca. 14,4 až 14,8V (dle typu baterie). Z počátku nabíjení do baterie teče velký proud, jehož velikost závisí na hloubce vybití baterie.Tento proud je obvykle omezen konstrukcí baterie na maximálně na 1 násobek kapacity baterie (u dodávaných akumulátorů je tento proud uveden na obalu (např. MH Power 65Ah – Initial Curent <19,5A).

Příklad: Budete-li mít hluboce vybitý akumulátor MH Power 65Ah a připojíte nabíječku může do baterie téct až 19,5A. Nedodá-li nabíječka takový proud (nemá potřebný výkon) poklesne nabíjecí napětí, proud se zmenší a doba nabíjení prodlouží. V horším případě bude nabíječka přetížená a například se přehřeje, nebo zničí. S tím jak se akumulátor nabíjí zvětšuje se na něm napětí a klesá proud do akumulátoru. Konečný dobíjecí proud dosahuje asi 0,002 násobku jmenovité kapacity akumulátoru.

Při nabíjení konstantním napětím nehrozí přebití akumulátoru, pouze je potřeba kontrolovat teplotu elektrolytu, která by neměla překročit 40C (zejména při velkém proudu se akumulátor zahřívá). Velkou výhodou je, že z počátku nabíjení je za relativně krátký čas dodán velký náboj, tedy baterie je z počátku rychle nabíjena.

 

Nabíjení konstantním proudem – charakteristika I (méně častý způsob nabíjení, obvykle kombinován s dalšími typy)

Nabíječka dodává konstantní hodnotu proudu, obvykle 0,1 násobek kapacity akumulátoru. Takto je nabíjen akumulátor až do 100% nabití. Při tomto způsobu nabíjení hrozí přebití akumulátoru. Maximální konstantní proud nesmí přesáhnout povolený nabíjecí proud, na který je baterie konstrukčně omezena. Obvykle je používán u více fázových automatických nabíječek, kde přebití hlídá elektronika kontrolou dosaženého napětí na akumulátoru.

 

Více fázové / stavové nabíjení – charakteristika I-U (velmi častý způsob nabíjení)

Automatické nabíječky skládají cyklus nabíjení vždy s výše uvedených typů nabíjení. Jako základní charakteristiku lze považovat I-U. Nejprve je akumulátor nabíjen konstantním proudem a při dosažení určitého stavu nabití (podle dodaného náboje, nebo dosaženého napětí akumulátoru) je nabíjecí charakteristika změněna na nabíjení konstantním napětím. Tímto je zajištěno rychlejší nabíjení než u samotné charakteristiky U a současně nedojde k přebití při dokončení nabíjení jako by se mohlo stát u charakteristiky I.

Příklad: Nabíječka Carspa ENC1220 s charakteristikou I-U-U z počátku nabíjí baterii konstantním proudem 20A až do doby kdy napětí na baterii vzroste na plynovací (konkrétně 14,5 +/- 0,2V), poté se přepne na konstantní napětí a udržuje toto napětí na akumulátoru do doby, než klesne proud pod ca. 1A, následně sníží napětí tak, aby akumulátorem protékal udržovací proud ca. 0,5A.