V článku režimy provozu měniče EPEVER řady UPOWER-HI jsme popsali v jakých konfiguracích může kombinovaný hybridní měniče EPEVER pracovat. Výrobce poskytuje ke svým produktům velmi dobře zpracované manuály. Před instalací je nezbytně nutné se s návodem k obsluze seznámit. Návod můžete stáhnout v detailu jednotlivých produktů, dole na stránce v sekci přílohy.

Po instalaci měniče a uvedení do provozu dle návodu k použití je nutné provést základní nastavení. Toto nastavení se provádí v tzv. standardním rozhraní pro běžné uživatele do kterého vstoupíte dlouhým stiskem tlačítka SET/ENTER. Pomocí parametru 00, 02 a 03 nastavíte režim provozu. Velmi důležité je také nastavit parametr 01, což je typ baterie (AGM, GEL, FLD, LFP, LNCM). Poté co vyberete svoji baterii (AGM, GELovou, zaplavenou, nebo lithiovou baterii) můžete v tomto menu ovlivnit nedůležité parametry jako je zobrazovaná jednotka teploty, doba svitu displeje a písknutí při stisku tlačítka. Nemůžete však měnit parametry 07 a 08, které slouží k nastavení napěťové úrovně pro odpojení baterie a zpětně k připojení. Napěťové parametry baterie lze změnit pouze v tzv. USER baterii.

Možnost uživatelského nastavení baterie se v nabídce zobrazí teprve poté, co vybereme daný typ baterie, u které chceme uživatelské nastavení použít. V praxi to znamená, že možnost USER nastavení není zobrazena u všech druhů baterií. Pro nastavení typu GEL USER, vybereme typ GEL a potvrdíme tlačítkem SET. Po opětovném vstupu do nastavení vyolby baterie se zpřístupní GEL USER.

 

Pro snadnější orientaci v nastavení jsme pro vás připravili tabulku nastavených a doporučených hodnot, kterou si můžete stáhnout -ZDE-

 

Další důležité nastavení lze provést v tzv. pokročilém rozhraní pro techniky do kterého vstoupíte dlouhým současným stiskem tlačítek UP a DOWN. Zde je řada parametrů, které je možné modifikovat, ale není to nezbytně nutné. V závislosti na režimu provozu je vhodné upravit parametry 17 a 18 (hodnota AON a AOF) což je ochrana baterie před hlubokým vybitím nabíjením ze sítě. Důležitým parametrem je nabíjecí proud z fotovoltaiky a ze sítě a také parametr č.26 - kapacita baterie. Nastavení tohoto parametru je důležité pro použití ukazatele stavu nabití SoC na displeji měniče.

  • Správnou kapacitu připojených baterií nastavte podle použité kombinace baterií. Je-li připojeno např. 2ks baterií MLG12-250 v sérii (pro měnič 24VAC/230V) je kapacita 250Ah. Používáte-li např. 4ks baterií MLG12-250 v sérii (pro měnič 48VDC/230VAC) je kapacita také 250Ah.
  • Pokud jste vytvořili serio-paralelní kombinaci např. se 4ks 100Ah baterií. Tedy 2ks paralelně a tyto spojeny sériově s další dvojicí, pak je kapacita 200Ah (200Ah při 24V).

 

V případě, že je měnič UP5000 použit s rozhraním BMS-link a baterií SLPO48-100, nebo SLPO48-200 je nutné nastavit parametr 40 – typ protokolu na hodnotu 24 a aktivovat komunikaci parametrem 41, nastaven na ON.