Našim zákazníkům poskytujeme veškeré potřebné soubory pro snadné nastavení měniče. Videonávod, kde naleznete základní nastavení aplikace SOFAR View s možností úpravy parametrů naleznete → ZDE ←.

 

Tento postup ukazuje, jak nastavit bezpečnostní kód země pomocí USB flashdisku. Soubor s kódem země je ucelený dokument, který obsahuje parametry pro provoz měniče v určitých zemích tak, aby splňoval požadavky distributorů pro paralelní připojení k síti. Kód země pro Českou republiku je: 018-001 odpovídá normě EN50549.

 

Nastavení kódu země pro On-Grid měniče SOFAR Solar

1. Krok 

Nejdříve naformátujte USB flashdisk na formát FAT 32. 

Pozor ! Soubory s bezpečnostními kódy s příponou .bin musí být uloženy v původní složce ze souboru ZIP, která se obvykle nazývá "safety" v kořenové složce USB flashdisku.

 

2. Krok

Vypněte spínače stejnosměrného a střídavého proudu. Otevřete kryt USB a připojte USB flashdisk.

3. Krok

Zapněte spínač stejnosměrného proudu. Zobrazí se obrazovka s ikonou USB.  

4. Krok

Stisknutím tlačítka "Dolů" přejdete do menu a vyberete “Enter setting“ – „Set Country”. Následně opětovným dlouhým stisknutím tlačítka výběr potvrdíte. 

 

 

Vyberte "Safety param." a zadejte heslo 0001.

 

Nastavení parametrů měniče SOFAR Solar

 

5. Krok

Vyberte požadovaný kód země a stiskněte klávesu Enter.

Nastavení měniče SOFAR Solar

 

Nastavení kódu země pro hybridní měniče SOFAR Solar

1. Krok 

Nejdříve naformátujte USB flashdisk na formát FAT 32. 

Pozor ! Soubory s bezpečnostními kódy s příponou .bin musí být uloženy v původní složce ze souboru ZIP, která se obvykle nazývá "safety" v kořenové složce USB flashdisku.

 

2. Krok

Vypněte spínače stejnosměrného a střídavého proudu. Otevřete kryt USB a připojte USB flashdisk.

3. Krok

Zapněte spínač stejnosměrného proudu. Zobrazí se obrazovka s ikonou USB.  

4. Krok

Stisknutím klávesy zpět vstupte do nabídky a pomocí klávesy Enter vyberte možnost "System setting" – „Safety Param.“

 

Nastavení parametrů měniče SOFAR Solar

 Vyberte "Safety param." a zadejte heslo 0001.

Nastavení parametrů měniče SOFAR Solar

 

 

 

 

 

 

 

5. Krok

Vyberte požadovaný kód země a stiskněte klávesu Enter.

Nastavení parametrů měniče SOFAR Solar

Článek o aktualizování firmwaru měniče si můžete přečíst → ZDE ←