Často kladené dotazy  -ZDE-

Montáž  -ZDE-

Elektronický odstraňovač vodního kamene
(změkčovač vody): Vyplatí se?

Jak "pracuje" elektronický odstraňovač vodního kamene - změkčovač vody Kalk-Turbo na změkčování vody a postupném odstraňování usazeného vodního kamene?
Jak se změkčovač vody instaluje, jaké jsou jeho provozní náklady a životnost?

Vlastnosti odstraňovače vodního kamene - změkčovače vody Kalk-Turbo - Odstraňovače vodního kamene:

1. Změkčují vodu pomocí frekvenčně modulovaného magnetického pole (magnetická úprava vody).
2. Zamezují vzniku vodního kamene a odstraňují již usazený vodní kámen.
3. Udrží čisté vnitřní části vodovodních kohoutků i dalších armatur (delší životnost).
4. Ochrání pračku, boiler, kotel, kávovar, karmu, varnou konvici apod. před tvrdými usazeninami.
5. Není třeba používat chemické změkčovací přípravky a přípravky rozpouštějící vodní kámen.
6. Napomáhají růstu vegetace při zálivce magneticky upravenou vodou.
7. Snižují spotřebu pracích prášků, mycích prostředků.
8. Není nutné používat chemikálie rozpouštějící vodní kámen.
9. Čisté topné těleso na kterém se usazuje vodní kámen (delší životnost tělesa a úspora elektrické energie).
10. Při použití na kovovém rozvodu působí antikorozně.
11. Velmi jednoduchou montáž zvládne i laik, ( bez rozpojování trubek!).
12. Spotřeba elektrické energie cca 2 W.
13. Bezpečnost provozu je zajištěna použitím síťového napájecího zdroje o napětí 12V.

Kdy a jak se projeví účinky působení odstraňovače vodního kamene - změkčovače vody Kalk-Turbo na vodní kámen?

Účinky působení přístroje na tvrdou vodu a usazený vodní kámen se projevují po krátkém čase, délka tohoto časového období závisí na několika aspektech, a to především:
- Výchozí tvrdost vody.
- Celkové množství proteklé vody.
- Stav vodovodního systému a již usazený vodní kámen.
- Průměru potrubí (při menším průměru se účinky dostaví už po cca 2 týdnech, při větším průměru to může být měsíc i déle).

Působení elektronického změkčovače na tvrdou vodu a usazený vodní kámen se projevuje následujícím způsobem
- Vodní kámen, vytvořený kolem ústí sprchových růžic, vodovodních baterií apod. postupně měkne a je snadno odstranitelný.
- Usazeniny, které způsobil vodní kámen ve splachovacích nádržkách WC se postupně uvolňují.
- V systémech kde již byly velké problémy s průtokem vody (vodní kámen o silné vrstvě) a kde je použita magnetická úprava vody dochází po určitém čase ke zvýšení tlaku a průtoku vody.
- Teplá užitková voda v akumulačních ohřívačích (bojlery) je zahřátá na stejnou teplotu rychleji a i při stejném nastavení termostatu je ohřívaná voda teplejší. Je to způsobeno tím že vodní kámen usazený v ohřívači se postupně odbourává (zmenšuje se jeho vrstva) a dochází ke stále lepšímu přenosu tepla mezi topným tělesem a vodou.


Odstraňovače vodního kamene - změkčovače vody Kalk-Turbo - Princip činnosti:

Každá pitná či užitková voda obsahuje ve větším či menším množství rozpuštěné různé druhy solí. Mezi tyto soli patří mj. hydrogenuhličitan vápenatý. A především tento, má schopnost vytvářet tzv. vodní kámen, neboť se velmi snadno a to především při zvýšené teplotě přeměňuje chemickou reakcí na uhličitan vápenatý, který způsobuje ony vápenaté usazeniny zvané vodní či kotelní kámen a který je hlavním původcem tzv. tvrdosti vody. Tyto chemické reakce probíhají nejrychleji na horkých plochách rozvodů, kotlů, a na tepelných spirálách bojlerů, rychlovarných konvic, či ohřívačů vody v pračkách a myčkách nádobí, stejně tak se postupem času usazuje vodní kámen též v potrubích a armaturách rozvodů vody. Jak tedy bojuje elektronický odstraňovač vodního kamene - změkčovač vody Kalk-Turbo proti uhličitanu vápenatému? Paradoxně tím, že sám vytváří uhličitan vápenatý (dochází ke srážení vápenatých solí), ovšem se zcela jinou krystalickou strukturou. Krystaly jsou mnohem menší, mají jiný tvar a fyzikální vlastnosti a to především téměř žádnou adhezi ( přilnavost ) k povrchu materiálů. Tato forma krystalů se nazývá aragonitová na rozdíl od kalcitové formy, která vzniká „přirozenou“ cestou a způsobuje velké problémy svým usazováním ve formě vodního kamene, neboť krystaly kalcitové formy mají vysokou přilnavost k materiálům. Odstraňovač vodního kamene - změkčovač vody Kalk-Turbo tedy nezbavuje vodu vápníku, neboť ten je nezbytný pro lidský organismus, pouze upravuje formu a velikost jeho krystalů do „bezpečného“ tvaru, který nezpůsobuje vznik usazenin a navíc má takto magneticky upravená voda s krystaly uhličitanu vápenatého v "aragonitové" formě vlastnosti vody změkčené. Při srážení uhličitanu vápenatého se uvolňuje do vody malé množství oxidu uhličitého, který reaguje s vodou za vzniku kyseliny uhličité (nebojte se - jedná se vlastně o velmi, velmi zředěnou sodovou vodu). Takto magneticky upravená voda reaguje s již vzniklými nánosy vodního kamene a během dlouhodobého působení vodní kámen postupně odstraňuje. Dále se při vzniklém chemickém procesu na velmi krátkou chvíli vytváří nepatrné množství peroxidu vodíku, který tvoří na kovových částech rozvodů vody a spotřebičů velmi tenkou vrstvičku oxidu železnatoželezitého (Fe3O4), který má antikorozní účinky a který chrání kov proti korozi. Současně má peroxid vodíku výrazný antibakteriální účinek - likviduje účinně některé vodní bakterie. Toto malé množství vytvořeného peroxidu vodíku se téměř okamžitě rozkládá na kyslík a vodík. Na závěr je zapotřebí uvést, že po cca 3 dnech po magnetické úpravě vody dochází k navrácení "upravené" krystalické mřížky vápenatých a hořečnatých solí obsažených ve vodě, do původní podoby. V běžné praxi je tato vlastnost magneticky upravené vody nepodstatná, protože průběžně dochází k napouštění nové vody do rozvodů vody a spotřebičů ( bojlery, myčky, karmy, pračky apod. ), a magneticky upravená voda v domácích rozvodech je tak neustále nahrazovaná čerstvě upravenou vodou. Pokud neodebíráte vodu zcela pravidelně, ale např. pouze o víkendech (např. na chatě, nebo chalupě) a část vody zůstává po určitou i delší dobu v rozvodu nezpůsobí tato "odstávka" téměř žádný problém, protože pokud voda neteče, mají možnost se po cca 3 dnech začít usazovat pouze ty minerály (vodní kámen), které jsou ve stojící vodě obsaženy a těch je zcela mizivé množství pro vytvoření usazenin v trubkách a jiných částech rozvodů a spotřebičů v době jejich odstávky. Takže takto usazený vodní kámen má pouze zcela nepatrnou vrstvu, která je během následných odběrů vody navíc postupně rozpouštěná.


Odstraňovač vodního kamene - změkčovač vody Kalk-Turbo Historie:

Elektronický odstraňovač Kalk-Turbo vyrábí firma Deramax ke spokojenosti zákazníků již od r.2004. Od počátku výroby prošel tento přístroj mnoha inovacemi tak, aby jeho spolehlivost použití na usazený vodní kámen a změkčení vody byla co nejvyšší. Protože pro tyto přístroje jsou běžně používány názvy Elektronické odstraňovače vodního kamene, nebo Elektronické změkčovače vody, jsou v textech volně použíty oba tyto názvy.