V článku podmínky připojení FVE jsme uvedli, že pokud připojujeme fotovoltaickou elektrárnu k distribuční soustavě, odborně se tomu říká připojení zařízení pro výrobu elektřiny k distribuční soustavě z hladiny nízkého napětí tak je nutné uzavřít smlouvu o připojení s vlastníkem vedení. V ČR jsou to ČEZ distribuce, a.s. , EG.D, a.s., nebo PREdistribuce, a.s. Tito provozovatelé distribuční soustavy mají na svých webových stránkách formuláře, které které je možné online vyplnit a podat tak žádost o připojení.

Připojení mikrozdroje k distribuční soustavě

Na základě vyhlášky č.16/2016 Sb. se rozumí pojmem mikrozdroj zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu elektřiny, určené pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10 kW včetně.

Vyhláška umožňuje dva typy procesu připojení fotovoltaické elektrárny:

 • Standardní způsob má vyšší náročnost na technické prostředky v místě připojení a také složitější administrativu. Je nutné jej použít, pokud chcete vyrobenou elektřinu dodávat do sítě, respektive prodávat.
 • Zjednodušený proces připojení definuje §16 vyhlášky č. 16/2016 Sb. Tento způsob připojení je vhodný pro tzv. balkonové elektrárny, nebo podobné malé bytové, či domovní elektrárny bez akumulace, nebo s akumulací do baterií. Vyžaduje minimum technických prostředků a můžete jej použít pokud nevyžadujete dodávku nadbytečné energie do veřejné elektrické sítě.

Princip zjednodušeného připojení jsme popisovali v předchozím článku, kde jsou uvedeny i vzorové jednopolové schémata. Jednopolové schéma popisuje, jak správně připojit elektrárnu k síti a definuje její topologii. Není to nic složitého, jedno ze schémat zvolíte v online žádosti o připojení.

Kroky pro připojení mikrozdroje

 1. Připravíte jednoduchou technickou dokumentaci podle které mikrozdroj zrealizujete.
 2. Revizní technik provede revizi. Minimální rozsah je změření impedance proudové smyčky v místě připojení.
 3. Podáte online žádost o připojení, viz první odstavec tohoto článku.
 4. Distributor zkontroluje úplnost dokumentů a uzavře s vámi smlouvu o připojení mikrozdroje k elektrizační soustavě.
 5. Posledním krokem je výměna elektroměru, kterou provede distributor.

Žádost o připojení a výměna elektroměru je zdarma. Jediným placeným úkonem je revize, její cena se dle rozsahu pohybuje od 3000 Kč.

Jak jsme připojovali sestavu GridFree II + AKU

Pro několik zákazníků v blízkém okolí jsme dodali a zlegalizovali různé varianty sestavy GridFree II + AKU.
Upozorňujeme, že společnost VS ELEKTRO PLUS s.r.o. neprovádí projekční činnost, montáže, nebo revize. Jsme pouze dodavatele komponentů. Za účelem montáže nebo revize v oblasti Moravy a Slezska můžete oslovit naše partnery PatrikPospisil.cz a pro revize PavelkaRevize.cz, samozřejmě také kohokoliv jiného.

 1. Ve volně dostupném programu pro tvorbu technické dokumentace jsme připravili velmi jednoduché blokové schéma zapojení. K nahlédnutí -ZDE-. To jsme později připojili k žádosti o připojení a předali reviznímu technikovi.
 2. Revizní technik nabídl revizi celé instalace fotovoltaické elektrárny, včetně zapojení FV panelů a přepěťové ochrany. Nicméně pro potřeby legalizace mikrozdroje ve zjednodušeném režimu stačilo jen změření impedance proudové smyčky v zásuvce do které jsme připojili invertor SUN-2000G2H.
 3. Žádost o připojení jsme podávali ve zlínském kraji, kde je distributor EG.D. K vyplnění žádosti je nutné znát číslo odběrného místa (údaj z faktury). Je potřeba také elektronická podoba revizní zprávy a schéma zapojení (viz bod č.1). Formulář je jasný a jednoduchý, snímky z procesu vyplnění jsou -ZDE-
 4. Po několika dnech přišla smlouva o připojení zařízení pro výrobu elektřiny. Obsahovala údaje, které jsme vyplnili v žádosti. Majitel odběrného místa ji podepsal a zaslal zpět. Ke smlouvě je připojena příloha, která obsahuje doplňující údaje o výrobně a odkazuje se na podmínky pro připojení výrobny, viz závěr tohoto článku.
 5. Výměna elektroměru proběhla do několika týdnů od podepsání smlouvy. Technik, který výměnu prováděl zkontroloval technické náležitosti v místě měření a namontoval čtyřkvadrantový elektroměr s dálkovým odečtem. Tímto distributor kontroluje, zda nedochází k dodávce elektřiny do sítě a že vznikají pouze regulační tzv. technické přetoky. Protože nešlo o nové, nebo rekonstruované odběrné místo mohl rozvaděč s elektroměrem zůstat tam, kde byl, tedy za vchodovými dveřmi. Mikrozdroj byl realizován ve starších objektech a na pokyn technika, který vyměňoval elektroměr musel být vyměněn i starší hlavní jistič za nový se zkratovou odolnností 10kA (např. EATON PL7-B25/3/10kA v ceně do 600 Kč).

Příloha smlouvy o připojení, respektive podmínky v ní uvedené nejsou tak čitelné jako vše ostatní. Pokud máte mikrozdroj zapojen podle doporučeného jednopólového schématu nemusíte mít obavy.

Podmínky mimo jiné požadují instalaci vypínacího prvku za elektroměrem s označením „VYPÍNAČ INSTALACE“, což jednopólové schéma neuvádí. V prvním případě legalizace tento vypínač instalován nebyl a výměna elektroměru proběhla bez problémů. V dalších případech si zákazníci tento vypínač nechali nainstalovat (např. EATON IS-25/3 v ceně asi 500kč). Jestli musí, nebo nemusí být nevíme :)

Podmínky pro připojení také doporučují použití přepěťové ochrany, ale není podmínkou.

Zcela nelogicky je v podmínkách uvedena kapitola „Dálkové přenosy signálů a dat pro dispečink“ to co kapitola popisuje je nutné ve standardním režimu připojení, nikoliv ve zjednodušeném se kterým pracujeme. Z toho plyne, že podmínky jsou univerzální, což na jejich čitelnosti nepřidá.

Jsou zde také uvedeny body týkající se  síťových ochran použitého invertoru. Jde o předpisy vztahující se k tzv. výrobnímu modulu A1 (VM). Lidsky řečeno připojované zařízení musí plnit požadavky RfG dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 a přílohy č. 4 PPDS pro VM. Tento dokument po nás distributor nepožadoval, vydává jej výrobce invertoru a např. pro SUN-2000G2 vypadá takto: -ke stažení-

 

Veškeré informace v tomto článku jsou získané z uvedené vyhlášky a ze zkušenosti s jednáním s firmou EG.D ve zlínském kraji v roce 2023.