Tento článek svým tématem okrajově navazuje na dříve zveřejněný článek našeho magazínu "Jaký průřez vodiče mezi ... a akumulátor". Nakousli jsme ohmův zákon a také uvedli tabulku průřezů a výkonů pro obecný vodič a měnič napětí. V tomto textu půjdeme zcela konkrétně na dostupné průřezy a reálné maximální zatížení vodiče.

Trocha teorie ke značení vodičů

Kabel je tvořen několika izolovanými vodiči. Nás zajímají samostatné vodiče. Vodiče mohou mít pevné jádro, tedy drát, nebo lanové jádro, tedy licna. Zajímat se budeme o ohebné jednožilové vodiče - licny.

Značení výrobců vodičů z různých zemí se může lišit, ale vždy musí odpovídat normám, v česku to jsou normy ČSN, v německu DIN, v číně ... kdo ví. Protože došlo ke sjednocení norem v rámci evropy existují harmonizované normy ČSN EN....

Vodiče vyráběné podle harmonizovaných norem jsou značeny např. takto: H07V-K což znamená:

  • H - vodič vyrobený podle harmonizované normy
  • 07 - max. napětí 750VDC
  • V - izolace PVC
  • "-" měděný vodič
  • K - ohebná žíla

Seznam jednotlivých kodu je například zde: TME - značení harmonizovaných vodičů

 

Zatižitelnost harmonizovaných vodičů H07V-K:

Průřez jádra
[mm2]
Max. zatížitelnost
Imax
[A]
Odpor na 1 metr
[mOhm]
 Úbytek napětí na 1 metr
vodiče při Imax
[V]
Výkonová ztráta 1 metru
 vodiče při Imax
[W]
 2,5  33  7,98  0,26 8,69
 4  45  4,95  0,22 10,02
 6 58  3,30  0,19 11,10
 10 81  1,91  0,15 12,53
 16 109  1,21  0,13 14,38
 25 146  0,78  0,11 16,63
 35 181  0,55  0,10 18,15
 50 219  0,39  0,08 18,51
70 281 0,27 0,07 21,56
95 341 0,21 0,07 23,95
  • Uvedená zatížitelnost Imax platí pro samostatný vodič ve vzduchu o teplotě 30C
  • Odpor jádra je maximální přípustný normou při 20C.
  • Údaje jsou platné pro maximální povolenou provozní teplotu jádra tj. 70C
  • Vlastnosti vodiče podle ČSN EN 50525-2-31

Mějte na paměti, že v DC instalacích jsou k měniči, nebo baterii vedeny dva vodiče, kladný (+) a záporný (-). Hodnoty jsou tedy pro 1 metr dlouhý propoj (vodiče + a -) dvojnásobné.

Průřez vodiče je plocha měděného jádra v milimetrech čtverečních [mm2]. Pokud uvažujeme zatížitelnost vodiče pracujeme vždy s průřezem, tedy plochou. Je více než vhodné využívat harmonizované vodiče se známým průřezem. Norma definuje maximální průměr a také tloušťku izolace. U levných vodičů neznámého původu můžeme narazit na vodič o průměru třeba 10 mm, ale malém průřezu jádra. Licna sice vypadá robustně, ale elektricky za moc nestojí. Tloušťku tvoří plášť (PVC je přece levnější než měď). S tímto se často setkáme u levných startovacích kabelů.

Doplněná tabulka vybraných průřezů a doporučeného zatížení vodiče -ZDE-