Co je to ultrazvuk

Ultrazvuk je akustické vlnění, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha, slyšitelného zvuku, která je cca 20 kHz. Někteří živočichové část ultrazvukového spektra vnímají (případně i vydávají). Na opačném konci zvukového spektra je infrazvuk s frekvencí, která je přibližně pod 20 Hz. Oblast slyšitelného zvuku je tak asi mezi 20 Hz a 20 kHz.

Vlnová délka ultrazvuku je menší než vlnová délka slyšitelného zvukového vlnění, proto je u ultrazvuku výrazný odraz od překážek a absorpce (pohlcení) ve vzduchu. Ultrazvuk je méně než zvuk pohlcován pevnými látkami.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrazvuk

Ultrazvukové plašiče/odpuzovače

Elektronické odpuzovače vydávají intenzivní ultrazvukový signál, který je dle své frekvence nepříjemný vybrané skupině škůdců. Tento signál může být proměnlivý v určitém rozsahu, měnit svoji intenzitu (skokově, nebo plynule). může být spouštěn pulzně atd. Vše podle typu odpuzovače za účelem dosažení maximální účinnosti.  Zvěř, kočky, psy, hlodavci, nebo ptáci prostor pokrytý pro ně nepříjemným ultrazvukem opouštějí.

Intenzivní ultrazvuk je pro zvíře stejně nepříjemný jako hlasitý zvuk pro člověka, pokud má být odpuzovač účinný musí jeho pracovní kmitočet ležet ve slyšitelné oblasti odpuzovaného živočicha.

 • Člověk slyší kmitočet do ca. 20 KHz (tento rozsah se starnutím snižuje)
 • Slepice, kuřata, kanárci, korely a jim podobní domácí ptáci slyší kmitočet do ca. 10 KHz
 • Koně a krávy slyší kmitočet do ca. 35 KHz
 • Fretka, tchoř, kuna, pes, ježek slyší kmitočet do ca. 45 KHz
 • Morče a králík slyší kmitočet do ca. 50 KHz, myši, nebo kočky pak do ca. 77 KHz

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_range

Rozsah působení ultrazvuku

Šíření ultrazvuku - diagram

Umístění ultrazvukového odpuzovače

Odpuzovač musí být umístěn tak, aby čelní stranou směřoval do chráněného prostoru - ultrazvuk se šíří podle výše uvedeného grafu.

V interiéru:

 • ultrazvuk se odráží od pevných překážek, což se dá s výhodou použít pro pokrytí celé místnosti pomocí odrazů, ale mohou také vznikat "hluchá místa" např. za skříní, která je od podlahy až po strop
 • Nejčastější umístění je v rohu místnosti a směrováním do protilehlého rohu
 • Odpuzovač se umístí na zem, nebo nad zem pokud je prostor volný
 • V případě prostoru s překážkami se odpuzovač umístí nad překážky, ke stropu s určitým náklonem tak, aby byl vykrytý celý prostUmístění odpuzovače v interieru

V exteriéru:

 • principy umístění plašiče jsou stejné jako v interiéru
 • Pro šíření v rozsáhlých exteriérech bez možnosti odrazu je důležitý dosah a úhel pod kterým je ultrazvuk vyzařován
 •   Odpuzovače ptáků, zvěře a psů se obvykle umisťují do takové výšky, aby pokryly prostor s pohybující se zvěří

 Umístění odpuzovače v exterieru