Některé plynové kotle a ohřívače vody vyžadují, přivedení síťového napětí správným, definovaným způsobem (fáze v levé zdířce zásuvky).
Pro plynové hořáky s ionizačním hlídáním plamene je nutnost svázání napájecího napětí se zemí.
Tedy potenciál 230V vztažen k nulovému zemnímu potenciálu. Jestliže to není dodrženo hořák nezapálí plamen.

Takové podmínky byly v minulosti u většiny záložních zdrojů problém. Při provozu z baterie je napětí tzv. plovoucí, tedy potřebný potenciál není vůči zemi. Proto při elektrickém výpadku plynové kotle se záložním zdrojem často nefungují - nezapálí plamen. Situaci bylo možné obejít úpravou instalace o které jsme psali v článku -zde-. Úprava ale nelze provést v instalaci s proudovým chráničem a musí ji provádět kvalifokovaná osoba. Takové řešení není ideální.

Záložní zdroje VOLT Sinus PRO přichází se "stálou fází"

Stálá fáze znamená, že potenciál 230 V je vždy na stejné pozici, respektive ve stejné zdířce zásuvky, jako tam, kde je zdroj připojen. Nedochází k záměně pozice fázového a nulového (pracovního) vodiče. Druhou vlastností je svázázání napětí generovaného z baterie se zemí. V praxi to znamená, že není přerušen pracovní vodič a napětí generované z baterie je vztaženo k nulovému zemnímu potenciálu. Vlastnost stálé fáze je přítomna bez ohledu na umístění fázového vodiče v zásuvce do které se zdroj připojil.

Jednoduše řečeno záložní zdroje VOLT řady Sinus PRO umožňují zálohovat veškeré plynové spotřebiče. Pokud plynový kotel fungoval při připojení do zásuvky bude fungovat i po připojení do záložního zdroje.

Pro zachování stálé fáze je důležité, aby byl záložní zdroj stále připojen do zásuvky 230 VAC. Pro odzkoušení funkce vypněte hlavní vypinač na záložním zdroji, nebo jistič domovní instalace, nevytahujte zdroj ze síťové zásuvky!

 

Záložní zdroje VOLT sinus PRO nalezenete zde: záložní zdroje, nebo v sadě s baterií založní zdroje + baterie

 

Výběr produktů VOLT Sinus PRO: