Základní rozdíly jsou popsané v článku "Rozdíl mezi zdroji VOLT a MH Power", ale to zásadní je hlavní vypínač.

POZOR ! Zdroje VOLT mají nově (prosinec 2021) funkci tzv. "stálé fáze" více informací naleznete v článku "záložní zdroje pro zálohování plynového kotle"

Test záložního zdroje před zahájením topné sezony

Vypnutí hlavního vypínače simuluje výpadek elektřiny. Jednoduše otestujete, zda vše funguje tak jak má.

Před zahájením topné sezony je dobré vyzkoušet, zda akumulátor poskytuje stále dostatečně dlouhou dobu zálohy. Zdroj pomocí vypínače odpojíte od sítě a necháte pár hodin běžet (podle požadavku na dobu zálohy). Akumulátor nevybíjejte až na mezní napětí zdroje (okamžik, kdy jej zdroj odpojí). Vybití akumulátoru je symbolizováno ikonou baterie rozdělenou na několik částí.
Každý čtvereček baterie znamená 0,5V, tedy jeden dílek je napětí na akumulátoru >10,5V, dva je napětí >11V atd. Při napětí 11V spustí akustická signalizace hlásící vybití aku. Test ukončete zapnutím hlavního vypínače. Zdroj začne nabíjet.

Podobnou zkoušku můžete udělat i se zdrojem, který tento vypínač nemá - vytáhnete síťovou šňúru zdroje ze zásuvky.

Hlavní vypínač je ale užitečný při uvádění zdroje do provozu.

Odhalení chybného připojení spotřebiče pomocí hlavního vypínače na záložním zdroji.

U všech náhradních zdrojů výrobce VOLT, nebo MHPower je nutné dodržet připojení sítě TN-S na výstupu zdroje (směrem k zálohovanému spotřebiči). To znamená tři vodiče, nesmí dojít ke spojení pracovního (tzv. nulák) a ochraného vodiče (tzv. zem/kostra).

Pokud k tomuto dojde nastává při výpadku el. sítě nebezpečný stav. Díky vestavěnému transformátoru a chybnému připojení spotřebiče se dostává napětí 230 VAC zpět na vidlici, kterou se zdroj připojuje do sítě.

Toto má za následek, že je zálohován nejen spotřebič připojený do sítě, ale vše co je připojeno na fázi ke které je připojen záložní zdroj.
Zjednodušeně řečeno, pokud se na výstupu zdroje spojí pracovní a ochraný vodič, nebo-li nulák a zem (zapojení TN-C) dojde při provozu z akumulátoru k vážnému problému. Zdroj je při výpadku přetížen a okamžitě vypíná.

Pokud máte na zdroji hlavní vypínač a něco se vám nezdá (zálohování nefunguje tak jak má) postupujte následovně:
  • Provozujte spotřebič ze záložního zdroje s připojeným akumulátorem a el. sítí.
  • Vypněte hlavní vypínač na zdroji, pokud spotřebič běží ze zdroje není co řešit.

Pokud se s intenzivním pískáním zdroj vypne jsou dvě možnosti. Buď máte vadný akumulátor, nebo je chyba v elektroinstalaci připojené do zdroje.

Zapněte hlavní vypínač a pokračujte následovně.

  • Vytáhněte síťovou šňůru zdroje ze zásuvky (nedotýkejte se kolíků zástrčky !! ).
  • Pokud dojde k vypnutí zdroje máte s vysokou pravděpodobností vadný akumulátor, nebo několikanásobně větší zátěž než je výkon zdroje.
  • Pokud vše běží správně máte chybně připojený spotřebič (nula na výstupu je spojena se zemí), nedotýkejte se kolíků vidlice, jsou pod napětím!
  • Vytáhněte spotřebič ze zdroje, zdroj vypněte kulatým tlačítkem a zkontrolujte připojení spotřebiče.


Pokud máte záložní zdroj bez hlavního vypínače, tak tento problém nenasimulujete a musíte počkat na skutečný výpadek elektřiny.
Chybně připojený spotřebič se neprojeví při vytažení síťové šňůry. Chyba by se měla projevit v případě vypnutí hlavního domovního jističe a spuštění jiného spotřebiče na stéjné fázi jako zásuvka, kde je zdroj připojen.