Pro získání přehledu informací, které o Vás eshop shromaždil klikněte -ZDE-

Pro vymazání všech dat, které o Vás eshop shromaždil klikněte -ZDE-

Po kliknutí na odkaz vám zašleme email. Pro splnění vašeho požadavku postupujte podle obdržených pokynů. Platnost emailu je 1 hodina.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VS ELEKTRO PLUS s.r.o. se sídlem Boršice u Blatnice 387, 687 63 Boršice u Blatnice, IČ: 09719458 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), zejména následující osobní údaje:
- jméno a příjmení
- emailovou adresu a telefonní číslo
- fakturační a doručovací adresu

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na zá kladě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce také zpracovává technická správa eshopu, zajištěna společností RELIGIS s.r.o. se sídlem Spojů 835/2, Ostrava – Poruba. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: info@vselektro.eu.

HEUREKA

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.vselektro.eu spolupracuje s nákupním portálem Heureka.cz. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem, nebo zasláním námitky na email info@vselektro.eu. Poskytovatel služby Heureka je společnost Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín.

GOOGLE & SEZNAM

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.vselektro.eu, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách Základní funkčnosti webových stránek Zlepšení cílení reklamy Předvyplnění online formulářů Uchování zvoleného obsahu „Košíku“ Uchování rozpracované objednávky Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možno nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: poskytovatelem služby Google Analytics, Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR.

SPOLEHLIVÉ RECENZE.CZ

Informuje své zákazníky o tom, že máme zájem neustále zkvalitňovat své služby a zvyšovat spokojenost zákazníků. V souvislosti s plněním tohoto cíle zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli společně s datem nákupu a identifikátorem objednávky. Důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na zvyšování spokojenosti našich zákazníků a kvality našich služeb. Za účelem plnění tohoto cíle Vám po zakoupení našich produktů zašleme na Vaši emailovou adresu dotazník spokojenosti. Pro účely vyhodnocení dotazníků spokojenosti spolupracujeme s našimi partnery, provozovatelem webového portálu spolehliverecenze.cz a společností eKomi Holding GmbH se sídlem Zimmerstr. 11 10969 Berlin, Germany, kterým za tímto účelem výše uvedené osobní údaje předáváme. Nebudete-li souhlasit se zasíláním dotazníku spokojenosti a předáváním Vašich osobních údajů výše jmenovaným společnostem, máte právo vznést proti tomuto zpracování osobních údajů námitku, a to buďto na e-mail info@vselektro.eu, nebo postupem uvedeným v dotazníku spokojenosti.

VAŠE PRÁVA:

  • na zrušení zasílání obchodních sdělení kdykoliv,
  • na vznášení námitek proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Pro uplatnění těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím emailu info@vselektro.eu. Zpracování žádosti bude provedeno bez zbytečného odkladu.

- ZPĚT NA OBCHODNÍ PODMÍNKY -

Magazín

Návod k použití webové aplikace Solar Guardian
Návod k použití webové aplikace Solar Guardian Jak na připojení a základní nastavení WIFI modulu k měničům a regulátorům EPEVER pomocí webového rozhraní cloudové aplikace Solar Guardian.  Přidáno 16. 06. 2024 , Martin Zajíček
Návod pro všeobecnou montáž fotovoltaických panelů
Návod pro všeobecnou montáž fotovoltaických panelů Tento návod obsahuje informace týkající se montáže a bezpečné manipulace s fotovoltaickými moduly. Před montáží solárního fotovoltaického systému se musí… Přidáno 21. 05. 2024 , Martin Zajíček
Jak na síťový dohřev u regulátoru GETI GWH01
Jak na síťový dohřev u regulátoru GETI GWH01 Poradíme jak rozšířit zapojení solárního regulátoru pro ohřev vody GETI o síťový dohřev s časovým řízením. Přidáno 28. 04. 2024 , Martin Zajíček
VIDEO: Návod k použití aplikace Solar Guardian s Bluetooth modul
VIDEO: Návod k použití aplikace Solar Guardian s Bluetooth modul V dnešním videu se podíváme na základní nastavení a připojení Bluetooth modulu k měničům a regulátorům EPEVER pomocí aplikace Solar Guardian.  Přidáno 18. 03. 2024 , Martin Zajíček
Všechny články
Prohlíželi jste 0