Teplou užitkovou vodu (TUV) v domácnosti vyrábíme přímým ohřevem (el. průtokové ohřívače), anebo ohřevem v zásobníku – v bojleru. Bojler je možné ohřívat elektřinou, plynem, nebo teplem ze spalování tuhých paliv. Všechny způsoby jsou poměrně energeticky náročné. Největší finanční zátěž je elektrický ohřev. Uspořit při ohřevu TUV můžeme díky energii ze slunce.

Ohřívat teplou vodu můžeme tzv. termicky pomocí solárního ohřevu (fototermický systém), nebo fotovoltaickým (elektrickým) ohřevem.

Solární/termický ohřev spočívá ve slunečním ohřevu teplonosného média v kolektorech umístěných na střeše, nebo jiné vhodné ploše. K jednomu, nebo více kolektorům je připojeno potrubí, kterým za pomocí oběhového čerpadla proudí teplonosná kapalina. V zásobníku teplé vody probíhá předání tepla z nosné kapaliny na užitkovou vodu. Ve většině případů je nutné stávající bojler vyměnit za nový, který umožňuje napojení solárních kolektorů. Vhodné je doplnit záložní zdroj pro oběhové čerpadlo (alespoň pro 8 hodin zálohy). Při výpadku elektřiny v letních měsících bez tohoto zdroje hrozí přehřátí kolektorů a únik teplonosného media.

Ternický (solární) ohřev

 • Výhody
  • - malá prostorová náročnost, již od 2m2
 • Nevýhody
  • náročná instalace
  • stavební zásah v podobě umístění potrubí mezi střechou a zásobníkem TUV
  • nutnost použití oběhového čerpadla, případně i záložního zdroje
  • výměna/úprava stávajícího bojleru
 • Cena od 70 tis. Kč
 • Úspora 50 – 60% ročních nákladů

 

Jednoduchou cestou ohřevu vody je tzv. přímý fotovoltaický ohřev. Princip je velmi jednoduchý. Fotovoltaické panely vytvářejí napětí, které je pomocí regulátoru upraveno pro napájení stávajícího topného tělesa bojleru. Uvedení do provozu je snadné. Na střeše jsou umístěny fotovoltaické panely, které se dvěma vodiči připojí k regulátoru. Představitel takového robustního regulátoru je český výrobek V-SH 2000 od výrobce ProWis Power & Vatec. Tento regulátor se připojí k elektrické síti a topné těleso bojleru se připojí do regulátoru. Regulátor pro přímý ohřev V-SH 2000 umožňuje tzv. síťový dohřev (při nedostatku sluníčka v zimě – nezáleží na teplotě). Umožňuje také provoz bez el. sítě, tedy při výpadku veřejné sítě umí připravit teplou vodu. Systém nepotřebuje baterie a nehrozí žádné přehřátí, nebo nadměrný výroba.

Přímý fotovoltaický ohřev

 • Výhody
  • velmi jednoduchá instalace
  • bez zásahu do bojleru
  • funguje i bez veřejné el. sítě
 • Nevýhody
  • větší prostorová náročnost, ca. 12 m2
 • Cena ca. 60 tis. Kč
 • Úspora: 45 – 50% ročních nákladů (pro bojler 200 litrů)

 

Fotovoltaický ohřev TUV lze realizovat i jinými způsoby. U velkých fotovoltaických instalací s on-line, nebo hybridními měniči je možné na základě měření výroby elektřiny fotovoltaickými panely spouštět ohřev bojleru (pomocí tzv. wattrouteru). Problematika těchto instalací je náročná a nelze zobecnit. Vždy je potřeba uvažovat konkrétní instalaci a využití energie v domácnosti.