Plašiče DERAMAXPřehledová tabulka odpuzovačů / plašičů škůdců DERAMAX a KEMO

Typ Určení Napájení, dosah, vlastnosti
Deramax Klasik

kuny, myši a další hlodavci

9V baterie, 150m2

Deramax Plus

kuny, myši a další hlodavci

adaptér, 250m2, změna kmitočtu

Deramax Profi

kuny, myši a další hlodavci

adaptér, 500m2, změna kmitočtu a intenzity

Deramax Auto

kuny, myši a další hlodavci

9V baterie, pro motorový prostor

KEMO M180

kuny, myši a další hlodavci

automobil. baterie, extrémně odolný

Deramax Cvrček

krtci, hryzci, hraboši,..

4× 1,5V baterie D, kruh ca. 36m (1000m2)

KEMO M069N

krtci, hryzci, hraboši,..

adaptér, kruh ca. 36m (1000m2)

Deramax Bird

zpěvní ptáci

adaptér, až 40m

Deramax Kitty

kočky, psy

adaptér, až 21 m

Deramax Bat

netopýři

adaptér, až 21m

Deramax Leon

vysoká zvěř, lišky, zajicí,..

adaptér, až 25m

Deramax Trap

vysoká zvěř, lišky, zajicí,..

9V baterie, až 13m

KEMO M175

univerzální

adaptér, nastavitelná frekvence 8 - 38Khz

Princip funkce ultrazvukového plašiče - odpuzovače

Elektronické odpuzovače vydávají intenzivní ultrazvukový signál, který je dle své frekvence nepříjemný vybrané skupině škůdců. Zvěř, hlodavci, nebo ptáci prostor pokrytý ultrazvukem opouštějí. Ultrazvuk je pro člověka neslyšitelný. V podrobném popisu u každého plašiče - odpuzovače je uveden dosah a charakteristika použitého ultrazvuku.

Šíření ultrazvuku

Umístění ultrazvukového plašiče - odpuzovače

V interiéru: plašič musí být umístěn tak, aby čelní stranou směřoval do chráněného prostoru. Ultrazvuk se odráží od pevných překážek, což se dá s výhodou použít pro pokrytí celé místnosti pomocí odrazů, ale mohou také vznikat "hluchá místa" např. za skříní, která je od podlahy až po strop. Nejčastější umístění je v rohu místnosti a směrováním do protilehlého rohu. Odpuzovač se umístí na zem, nebo do určité výšky s náklonem tak, aby byl vykrytý celý prostor.

Umístění plašiče v místnosti

V exteriéru: principy umístění plašiče jsou stejné jako v interiéru. Pro šíření v rozsáhlých exteriérech bez možnosti odrazu je důležitý dosah a úhel pod kterým je ultrazvuk vyzařován - uvedeno u každého přístroje. Plašiče ptáků, zvěře a psů se obvykle umisťují do takové výšky, aby pokryly prostor s pohybující se zvěří.

Umístění plašiče v exterieru

Bateriové odpuzovače:

V přístrojích DERAMAX je využito speciální zapojení, které se v praxi průběhu mnoha let používání osvědčilo. Jedná se o využití ultrazvukových impulzů, které trvají velmi krátkou dobu (zlomek sekundy), ale jsou mimořádně intenzivní. Tak lze docílit dobré účinnosti přístrojů i při napájení zbaterie.

Odpuzovače s napájením pomocí síťového adaptéru:

Přístroje napájené pomocí síťového adaptéru generují velmi intenzivní ultrazvukové signály, které jsou modulovány více způsoby. Signál v těchto přístrojích není přerušovaný, ale mění se jeho kmitočet i intenzita (kromě přístroje Deramax‐Plus, kde dochází pouze ke změně kmitočtu).
Pokud je to možné doporučujeme odpuzovače napájené síťovým adaptérem:
Přístroje napájené pomocí síťového adaptéru mají jednak mnohonásobně vyšší výkon a jednak využívají vestavěné moduly, které vhodně upravují základní signál, což také přispívá k vyšší účinnosti. Pokud je tedy možné použít odpuzovače napájené síťovým adaptérem (z hlediska dostupnosti sítě 230V) doporučujeme použít tyto přístroje.