Jmenovité napětí článku LiFePO4 je 3,2 V. Baterie LiFePO4 o jmenovitém napětí 12 V se skládá ze 4 článků zapojených do série (nikoliv tedy 12V, ale 12,8V).

 

Mezní napětí LiFePO4

Napětí na jednom článku nesmí klesnout pod 2,5V, nebo narůst nad 4,2V. Článek se tím vždy poškodí. LiFePO4 baterie o jmenovitém napětí 12V nesmí být vybita pod 10V. Nabíjecí napětí pak nesmí přesáhnout 16,8V. Nedoporučuje se však vybíjet baterii pod 11V. Vždy je nutné řídit se pokyny konkrétního výrobce a mezními napětími v katalogovém listu dané baterie !

 

Bezpečné nabíjecí napětí

Každý výrobce udává maximální povolené napětí, např. pro baterie z článků Winston je to 16V, pro baterie z článků CALB je to 15,6V a pro mnoho jiných výrobců se pohybuje od 14,6 do 15,6V. Mnohem bezpečnější je používat menší nabíjecí napětí 3,6 až 3,65V na článek. Bezpečné nabíjecí napětí pro 12V baterii je pak 14,4 až 14,6V.

 

Přebíjení baterií LiFePO4

Lithiovou baterii zničíte přebíjením, přebitá baterie se nafoukne a je dále nepoužitelná. Přebíjení znamená použití vyššího nabíjecího napětí než je maximální povolené, nebo udržování nabíjecího napětí na již nabité baterii.

Většina běžných nabíječek pro olověné akumulátory používá na závěr nabíjení tzv. „floating voltage“, neboli udržovací napětí. Tento režim u olověných akumulátorů podporuje plné nabití, omezuje samovybíjení, zabraňuje sulfataci a ztrátě kapacity akumulátoru.

Udržování nabíjecího napětí na LiFePO4 baterii způsobuje stejně jako přebíjení poškození baterie. Na nabité lithiové baterii může být udržováno snížené nabíjecí napětí, které je obvykle 3,4 V na článek. Při tomto napětí není nabíjen ani vybíjen. Na LiFePO4 baterii o jmenovitém napětí 12V je možné udržovat snížené napětí „relaxing voltage“ 13,6V.

 

Závěr

Záložní zdroj, nebo nabíječku určenou pro olověné akumulátory lze teoreticky použít i pro lithiové LiFePO4 baterie při dodržení několika zásad:

  • Nabíjecí napětí nesmí nikdy překročit max. povolené napětí baterie.
  • Optimální nabíjecí napětí je 14,4 až 14,6V. Nabíječka musí po dokončení nabíjení vypnout, nebo přejít do režimu sníženého nabíjecího napětí.
  • Nabíjecí napětí záložního zdroje, nebo nabíječky v režimu udržování „floating/relaxing voltage“ musí být maximálně 13,6V.
  • Vždy je nutné zkontrolovat parametry nabíječky a akumulátoru !

Jak jednoduché je to u baterií s vestavěným Battery Managment System si můžete přečíst v článcích o LiFePO4 řady SLPO12

Jak se vyrábí LiFePO4 baterie

Sériové spojování LiFePO4 baterií

Každá baterie je poskládaná ze 3,2V článků. Baterie/články jsou náchylné na nesymetrické nabíjení. Kvalitní baterie mají toto vyřešeno z výroby vestavěným battery managmentem - "BMS". Nedoporučujeme prosté sériové spojování 12,8V baterií bez BMS. Může docházet k nesymetrii, přebíjení a následně poškození a to mnohem častěji než u olověných baterií.

Zdroj: http://auto88.cz/_info/Doc/GWL-Power-Cell-Damage-OverCharge.pdf