Jestliže používáte měnič, nebo záložní zdroj se spotřebičem do ca. 200 W pravděpodobně nebude žádný problém. Při této zátěži je proud z akumulátoru do 20A. Toto zvládají kabely, které jsou součástí přístroje. Dají se jednoduše prodloužit, ale nedoporučujeme to. Čím kratší tím lepší. Dále bude zmíněný jen měnič napětí, ale stejně to platí i pro náhrádní zdroje.

Proud z baterie přibližně odpovídá příkonu spotřebiče dělěno deseti:  I = P / 10

 

Pokud budete provozovat spotřebič nad ca. 200W je potřeba zvážit jaký průřez vodiče použít. Kabely k těmto výkonným zátěžím neprodlužujte. Pokud vzdálenost mezi akumulátorem a měničem potřebujete větší použijte lícnu o průřezu alespoň o 1/3 větší, než je průřez doporučený. 

 

Každý vodič má odpor, čím menší průřez tím větší odpor R. Čím delší vodič tím větší odpor. 
Napětí U je součin odporu a proudu U = R × I
Na vodiči k akumulátoru vzniká napětí - tzv. úbytek napětí.
Např. napětí na AKU je 12,7V, úbytek na vodiči 0,5V, na svorkách měniče je pak: 12,7 - 0,5 - 0,5 = 11,7 V.
To je nízké napětí, protože měnič při ca. 11,5V signalizuje vybitou baterii.

 

Správný průřez vodiče lze orientačně stanovit podle níže uvedené tabulky, která platí pro běžné délky vodičů mezi měničem a akumulátorem, tedy ca. 1 m.

Průřez [mm2] Výkon [W] Proud [A] Průřez [mm2] Výkon [W] Proud [A]
5 300 30 34 2000 200
8 500 50 40 2500 250
10 600 60 50 3000 300
15 900 90 60 3700 370
20 1200 120 65 4000 400
26 1600 160 76 4600 460

Příklad z praxe:

Zákazník přivezl čerpadlo 400W, sud s vodou a startovací akumulátor 120Ah. Přijel s tím, že koupil a vrátil měnič  s čistým sinusem 1500W. Čerpadlo s měničem nefungovalo. Použili jsme měnič CarSpa P2000-12. Protože soupravu nechtěl vytahovat z kufru auta připojili jsme měnič pomocí startovacích kabelů, které přivezl. Měli to být kvalitní kabely, kterými zkoušel předcházející měnič.

Po spuštětí čerpadla tento výkonný měnič okamžitě signalizoval chybu a podpětí. Klešťovým ampérmetrem jsme naměřili proud 40A. Mezi svorkou měniče a akumulátoru na jednom startovacím kabelu byl úbytek 1,5V. Dva kabely (kladný a záporný) znamenají úbytek napětí 3V. Na svorkách měniče bylo 9,3V !

Po připojení měniče originálními vodiči se svorkami pro startovací akumulátor se čerpadlo bez problémů rozběhlo. Ubytek na vodiči činil 0,1V.

Tabulka proudové zatížitelnosti vodičů H07V-K. Dříve značeno jako CYA. Licny 4 až 95mm2