Záložní zdroj = náhradní zdroj = UPS (EPS)

Princip funkce záložního zdroje

Při provozu veřejné el. sítě je spotřebič napájen ze sítě. Automaticky je dobíjena/udržována baterie. Při výpadku sítě dojde k automatickému přepnutí a spotřebič je provozován z baterie. Při obnovení dodávek elektřiny dojde zpět k přepnutí na veřejnou síť a nabíjení baterie.


Čistý nebo modifikovaný sinus

Modifikovaný sinusový průběh, nebo také trapézový průběh je vhodný pro zálohování osvětlení, zařízení se spínaným zdrojem (PC, nabíječky, notebook, apod.) a pro čerpadla bez elektronické regulace. Je vhodný pro zálohování tam, kde nejsou předpokládané časté výpadky napájení. Způsobuje mírné zvýšení hlučnosti čerpadla a drobný pokles výkonu. Toto však při občasných výpadcích sítě nemá na životnost a funkci zařízení vliv.
Čistý sinusový průběh je shodný s průběhem napětí v el. síti. Umožňuje zálohování jakýchkoliv zařízení a dlouhodobý provoz. Používá se pro plynové kotle, regulace, elektronické čerpadla a další citlivé spotřebiče všeho druhu.


Výkon záložního zdroje

Oběhová čerpadla, kompresory, ruční nářadí - obecně motory mají specifické požadavky na napájení. Při startu mají okamžitý příkon několikrát větší než příkon jmenovitý. Záložní zdroj musí tento výkon dodat. Lednice, mrazáky, kompresory jsou specifická zařízení u kterých je možný start do velké zátěže. U těchto spotřebičů musí být zajištěno dostatečné předimenzování zdroje, nejlépe sinusového průběhu.


Akumulátor pro záložní zdroj

K záložním zdrojům se obvykle připojují olověné 12V baterie (akumulátory). Vhodné jsou baterie pro záložní zdroje (VRLA - AGM, GEL), které snáší hluboké cyklické vybíjení. Je možné použít také klasické startovací (WET, automobilové) baterie, ovšem hluboké cyklické vybíjení zkracuje životnost baterie. Doba zálohy odpovídá kapacitě baterie.


Dobu si můžete přibližně spočítat takto:

I[A] = Příkon čerpadla[W] / 10
t[h] = Kapacita baterie[Ah] / I[A]
Údaj t[h] udává dobu zálohy pro nabízené baterie (AGM), pro startovací baterie je doba cca o 20% nižší.

Např. pro AKU 40 Ah, čerpadlo 50 W: I=50/10 I=5A; t=40/5 t=8hod.
Doba zálohy je přibližně 8 hodin

Přibližná doba zálohy a kapacita baterie.pdf